NO / EN

Tips: Virker produktet?

Om du er i tvil om produktet du har enda virker, kan du gjøre som følger.

  • Finn fram en galvanisert spiker.
  • Dypp eller spray på produktet på spikeren.
  • Om det dukker opp hvitt skum i løpet av 2-10 sekunder, fungerer produktet.

Krefting & CO AS | Besøksadresse: Nesveien 15 - P.O. Box 4 - NO-1305 Haslum, Norway | Telefon: 67 52 60 85 | Epost: firmapost@krefting.no