NO / EN

Referanser

Statfjord B

Boligenheten (kjent som hotellet) på Statfjord B var misfarget av overflaterust, og avrenninger fra spenningskorrosjon. I all hovedsak dreide det seg om utfordringer relatert til helikopterplattformen, som er utformet i aluminium.

Gjerde med rustskader

Rustdannelse på galvanisert gjerde, grunnet for mye strekk i metallet.

Balkong på privat boligenhet

Ved bygging av leiligheter, ble terrasse benyttet til kutting av materiale og lagring av utstyr. Noe som førte til kraftig rustdannelse på flisene.

Bro Sande Golf-klubb

Gammel kran-bom med rust, ble brukt til bygging av bru over en elv, hos Sande Golfklubb.

Restaurering av metallbord

Bord lagd i metall, tålte ikke den høye luftfuktigheten, og saltet i luften.

Krefting & CO AS | Adr: Ringeriksveien 164, 1339 Vøyenenga - P.O. Box 14 - NO-1314 Vøyenenga, Norway | Tlf: 67 52 60 85 | Epost: firmapost@krefting.no