NO / EN

Statfjord B

Boligenheten (kjent som hotellet) på Statfjord B var misfarget av overflaterust, og avrenninger fra spenningskorrosjon. I all hovedsak dreide det seg om utfordringer relatert til helikopterplattformen, som er utformet i aluminium.

For utførelse ved hjelp av tilkomstteknikk brukte de tau laget av polyester og seler ble dekket inn bak kjemikaliedresser. Det ble hele tiden fokusert på å holde alt utstyr skjermet for syren og alt av utstyr ble kassert etter noen dagers bruk.

Håper info var nyttig og dere kan dra nytte av erfaringen ved en senere anledning.

-Ferro-Bet sine produkter er overaskende effektive!
Mvh, Pål Gundersen (Beerenberg Corp. AS)

Fakta

Prosjekt Statfjord B
Utført av Beerenberg Corp.
Prosjektleder Pål Gundersen
Utfordring Rust på hotellet/boligenhet
Produkt Ferro-Bet Rust-Bort (historisk navn Rustvask)
År 2013
Godkjent publisert av Kommunikasjonssjef Ole Klemsdal
Foto: Beerenberg Corp.

Anbefalte produkter

Krefting & CO AS | Adr: Ringeriksveien 164, 1339 Vøyenenga - P.O. Box 14 - NO-1314 Vøyenenga, Norway | Tlf: 67 52 60 85 | Epost: firmapost@krefting.no