NO / EN

Vanlige spørsmål

 • Alu-Rens
  • Kan jeg bruke Ferro-Bet Alu-Rens som felgrens?
   • Ja, men den må ikke brukes på krom, carbon eller silisiumfelger

  • Fjerner Alu-Rens bremsestøv?
   • Ja, den fjerner innbrendt bremsestøv på 10-30 sekunder.
    Er det ekstremt mye bremsestøv, bør du bruke en felgkost til å jobbe produktet inn i overflaten.

  • Kan jeg bruke Ferro-Bet Alu-Rens på kobber og messing?
   • Ja, Ferro-Bet Alu-Rens er meget effektiv til å fjerne oksidering på svettende metaller som kobber og messing.

  • Jeg har ulakkerte aluminiumsfelger på bilen. Kan jeg bruke Alu-Rens?
   • Ja, men aluminiumen kan bli litt matt, da alt av fettstoffer blir fjernet.
    Poler opp felgen med en metall polish for å få glansen tilbake.

  • Hva kan jeg bruke for å rengjøre mine høyglanspolerte verktøyskap på lastebilen?
   • Ferro-Bet Alu-Rens renser meget godt høyglanspolerte flater!

  • Jeg får ikke rekkverket på balkongen rent, det er laget i eloksert aluminium. Hva gjør jeg?
   • Påfør Ferro-Bet Alu-Rens med en svamp eller fille, og la den virke i ca 30 sek før den fjernes.

  • Hva fjerner egentlig Ferro-Bet Alu-Rens?
   • Ferro-Bet Alu-Rens fjerner oksideringen som oppstår på svettende metaller som aluminium, kobber og messing.

  • Jeg har oppbevart Ferro-Bet Rust-fjerner, Ferro-Bet Rust-bort og Ferro-Bet Alurens i garasjen i minusgrader. Blir produktene ødelagt av frost?
   • Vi anbefaler at produktene oppbevares frostfritt, men normalt sett fungerer produktene fint selv om de har frosset. Men vær oppmerksom på at sprayflasker som har vært frosset kan være sprukket i sprayhodet, og det kan oppstå lekkasjer.

 • Antirust & Lubritech
  • Erstatter denne andre rustløsere på markedet?
   • Ja, produktet er en fullverdig og meget penetrerende rustløser.

  • Kan jeg benytte Lubritech som våpenolje?
   • Ja, den kan både benyttes som konserveringsolje for utvendig behandling av våpen, men også som en smøring av bevegelige deler i kameret.
    Den vil også hindre at kruttslammet setter seg så godt i løpet.

  • Om vinteren fryser låsen på døra seg pga snø som pakker seg inn i alle kriker og kroker. Vil Nanoprotech Antirust & Lubritech hindre ising i låsen?
   • Ja, den vil legge igjen en usynlig oljehinne som gjøre at metallet i låsen ikke fryser igjen. Ved ekstreme kuldeperioder, kan beskyttelsen svekkes noe over tid.

  • Jeg har en kapp og gjærsag som ruster. Hvordan fjerner jeg rusten, og beskytter den slik at rusten ikke kommer tilbake?
   • Om det er overflate rust på sagen, fjerner du dette med Ferro-Bet Rust-Bort. Spray på, eller påfør med en klut. Skyll av etter 10-15 minutter.
    Når metallet er tørt, sprayer du Ferro-Bet Nanoprotech Antirust & Lubritech på alle overflater. La dette tørke natten over før sagen tas i bruk.

  • Kan Lubritech benyttes som smøreolje på garasjeporten?
   • Ja, produktet reduserer friksjonen mellom metalloverflatene beraktelig, og vil fungere utmerket som en smøreolje.

  • På jobben har vi svært mange ulike oljer på sprayboks, til alle mulige forskjellige bruksområder. Vil Lubritech kunne erstatte mange av disse?
   • Ja, Ferro-Bet Nanoprotech Antirust & Lubritech gjør det fleste jobber som man benytter smøreolje på sprayboks til.
    F.eks: Rustløser, smøreolje, glider, PTFT, grafitti, konserveringsolje, våpenolje, fuktfordriver, låsolje, fuktsikring/rustbeskyttelse i falser, penetrerende rustbeskytter på rent metall osv.
    Det eneste du trenger å passe på, det er hvis det er elektriske komponenter som skal behandles, så skal du benytte Ferro-Bet Nanoprotech EL-isolering.

 • EL-isolering
  • Hva betyr det at Ferro-Bet Nanoprotech EL-isolering er nanobasert?
   • Det betyr at produktet inneholder partikler som er en milliondels millimeter.
    Dette gjør at produktet penetrer ekstremt godt, og legger seg som en usynlig beskyttelse.

  • Kan jeg benytte EL-isoleringen til å lage en undervannsdrill?
   • NEI! Filmen som viser dette er kun ment som en demonstrasjon av egenskapene til produktet. Testen ble gjort i et kontrollert miljø, og er noe som ikke skal gjøres av ufaglert personell.

  • Vil EL-isoleringen forlenge levetiden på RC-bilen og dronen min?
   • Potensielt vil den kunne gjøre det, men da sett i forbindelse med beskyttelse mot fukt og redusert slitasje grunnet smørning av bevegelige komonenter.

  • Må jeg rebehandle elektrisk utstyr med EL-isolering dersom det har vært utsatt for fuktighet?
   • Nei, men det kan være lurt for å påføre et nytt lag dersom det er fare for at det ligger fukt på sensitive områder.

  • På oppdretsanlegget har vi elektriske styringsskap/PLS-skap, stående meget utsatt til for sjøvann. Vil EL-isoleringen beskytte de sensitive kontaktområdene?
   • Ja, spray på alle områder som står i fare for å bli påvirket av sjøvannet. Produktet kan ikke benyttes feil, og vil ikke føre til kortslutning.
    Benytt gjerne Ferro-Bet Nanoprotech Antirust & Lubritech på selve skapet for å unngå korrosjon.

  • Jeg har dårlig kontakt på kontakten på hengeren min. Hva skal jeg gjøre?
   • Sprat EL-iosering på kontakten på hengeren, og på bilen. Vent 10-30 sekunder før du kobler dem sammen.
    Fukt vil fordrives, og kontakt vil gjenoprettes.

  • Vi jobber på båt, og har problem med at batteridrevet verktøy ofte ryker pga sjøvann. Hva skal vi bruke?
   • Påfør Ferro-Bet EL-isolering inn i alle åpninger på EL-verktøyet, og spray rikelig på batteriet.
    Monter sammen, og opplev en hverdag uten overledning og uten driftstans.

 • Ferro-Bet Rustfjerner
  • Er Rustfjerneren farlig for lakk?
   • Er produktet sterkt nok til å etse bort rust, er det i alle fall sterkt nok til å kunne missfarge lakken.
    Om du får søl på områder som ikke skal behandles, tørk det bort øyeblikkelig med en fuktig klut.
    Masker gjerne rundt områder som skal behandles, for å unngå avrenning.

  • Hva gjør Rustfjerneren?
   • Ferro-Bet Rustfjerner etser bort rusten, helt ned i porene. Den legger også igjen et lag med sink, som konserverer overflaten mot ny rustdannelse.

  • Det er enda røde prikker/områder i metallet etter at jeg har brukt Rustfjerneren. Er det rust?
   • Ja dette er trolig rust, om det da ikke er benyttet en rød grunning som ikke er pusset godt nok bort.
    Forsøk å våtslipe Rustfjerner inn med pussepapir,eller maskin på lav hastighet, for å få en dypere penetrasjon.

  • Rustfjerneren bare preller av metallet når jeg sprayer den på! Hva er galt?
   • Trolig ligger det olje eller fett på overflaten, som gjør at Rustfjerneren ikke vil feste seg.
    Forsøk å vaske området med en god avfetting for å få det så rent som mulig før du påfører Rustfjerner igjen.

  • Penetrerer Rustfjerneren metallet?
   • Ja, Ferro-Bet Rustfjerner trekker ned i porene i metallet. Og ved behandling av begge sider av en vanlig karosseriplate, vil produktet penetrere gjennom.
    Dvs at rust som ligger inne i metallet, også vil bli fjernet.

  • Hva er de sorte prikkene som er dukket opp på metallplaten etter at jeg har brukt Rustfjerner?
   • Ferro-Bet Rustfjerner kan omdanne penetrerende rust eller koks til magnetitt om den ikke klarer å penetrere godt nok før den tørker.
    For å fjerne disse sorte prikkene, kan du påføre mer Rustfjerner, og gjerne pusse lett for å få produktet til å trekke dypere inn.
    Det er ikke farlig å grunne eller lakkere over disse magnetittflekkene, da rusten er omdannet og er nå ufarliggjort.

  • Jeg ser det er mer rust igjen på metallet, men det ligger en sort «hinne» som er svært hard. Hva er dette og hvordan fjerner jeg den?
   • Dette er magnetitt. Det er brukt for lite Rustfjerner, eller det har vært for mye løsrust til at Rustfjerneren har klart å etse seg gjennom.
    Påfør mer Rustfjerner, og bearbeid overflaten med pussepapir eller en stålbørste for å hjelpe til med penetrasjonen.

  • Det er kaldt ute, kan jeg bruke Rustfjerneren da?
   • Ferro-Bet Rustfjerner er vanntynnet, og virker ned til ca 5 grader celsius.
    Den er mest effektiv ved 15-20 grader, og virketiden er da ca 1t.

  • Jeg fant en flaske Rustfjerner i garasjen til bestefar. Flaska er sikkert fra 1960 … Hvordan vet jeg om produktet enda virker?
   • Dypp en galvanisert spiker ned i flasken, og se om det dukker opp et hvitt skum etter 10-30 sekunder.
    Om det kommer hvitt skum (sink), virker produktet enda. Skummer det ikke, er syrene fordampet, og produktet kan leveres til nærmeste returpunkt.

  • Jeg har oppbevart Ferro-Bet Rust-fjerner, Ferro-Bet Rust-bort og Ferro-Bet Alurens i garasjen i minusgrader. Blir produktene ødelagt av frost?
   • Vi anbefaler at produktene oppbevares frostfritt, men normalt sett fungerer produktene fint selv om de har frosset. Men vær oppmerksom på at sprayflasker som har vært frosset kan være sprukket i sprayhodet, og det kan oppstå lekkasjer.

 • Rust-Bort
  • Er Ferro-Bet Rust-Bort klar til bruk?
   • Ja, produktet leveres klart til bruk både som 1L, 5L, 25L og 1 000L.

  • Er Ferro-Bet Rust-Bort det samme som Ferro-Bet Rustvask?
   • Ja, dette er akkurat det samme produktet. Grunnet Vaskemiddeldirektivet til EU, ble vi pålagt å bytte navn.

  • Jeg har rustrender i toalettet, hvordan fjerner jeg disse?
   • Spray på Ferro-Bet Rust-Bort, bruk en toalettbørste til å skrubbe litt. La produktet virke i ca 5min. før du skyller ned.

  • Kan jeg bruke Rust-Bort til å blekne treverk?
   • Ja, den vil blekne treverk, men OBS, den kan dra ut kvae.
    Påfør litt og litt med en svamp, og unngå å mette treverket ved å ha på for mye Rust-Bort.

  • Er Ferro-Bet Rustfjerner og Rust-Bort det samme produktet?
   • Nei, dette er to helt ulike produkter, men begge inneholder fosforsyre.

  • Kan jeg bruke Rust-Bort til å rense kjøleanlegg?
   • Ja, men vær forsiktig! Produktet er sterkt, og du må skylle systemet godt etter bruk.
    Om det er en legeringer du ikke vet om tåler syre, anbefaler vi ikke å bruke Rust-Bort.

  • Trevirket på mønet er «dødt», kan Rust-Bort brukes til å få liv i treet igjen, slik at malingen sitter bedre?
   • Både ja og nei. Treet blir ikke levende igjen, men porene åpner seg og vil da suge til seg mere maling.

  • Er Rust-Bort en avfetting?
   • Nei, men den kan klare å fjerne noe fett.

  • Fjerner Rust-Bort sot?
   • Ja, den vil meget effektivt fjerne sot, men vær forsiktig da den inneholder syre.
    Pass på at underlaget tåler fosforsyre.

  • Jeg har kalkutslag på grunnmuren, fjerner Ferro-Bet Rust-Bort dette?
   • Ja, spray på, la den virke i 5-10 minutter, før den fjernes.
    Bearbeid gjerne overflaten med en stiv børste mens produktet virker.

  • Det renner rustvann fra armeringsjern, kan Rust-Bort brukes til å fjerne dette?
   • Ja, Ferro-Bet Rust-Bort vil fjerne rustflekkene som er dannet seg på muren, men den klarer ikke å stanse problemet.
    Så lenge det kommer fukt til armeringen, vil det utskilles rustvann.

  • Er Ferro-Bet Rust-Bort som jeg får kjøpt på butikken, like sterk som den som brukes innen industri og shipping?
   • Ja, det er samme kvaitet og styrke på vår Rust-Bort, uansett hvilken emballasje du kjøper den i.

  • Kan jeg bruke Ferro-Bet Rust-Bort til å fjerne rustflekker på tøy?
   • Ja, men vær forsiktig, den er sterk. Står det mellom å kaste tøyet eller å førsøke Ferro-Bet Rust-Bort … Prøv Rust-Bort.

  • Hva er forskjellen mellom Ferro-Bet Rustfjerner og Ferro-Bet Rust-Bort?
   • Ferro-Bet Rustfjerner er en penetrerende rustspiser, som etser bort rust og legger igjen sink som konserverer metallet mot ny rustdannelse.
    Ferro-Bet Rust-Bort fjerner overflaterust og rustflekker på behandlede og ubehandlede flater.

  • Det er dannet seg overflate rust på galvaniserte flater, hva gjør jeg?
   • Påfør Ferro-Bet Rust-Bort og la den virke i ca 30 sekunder før du fjerner den.
    Produktet reagerer med galvaniseringen, slik at rusten blir borte og det dras ut sink fra porene i metallet.

  • Jeg har oppbevart Ferro-Bet Rust-fjerner, Ferro-Bet Rust-bort og Ferro-Bet Alurens i garasjen i minusgrader. Blir produktene ødelagt av frost?
   • Vi anbefaler at produktene oppbevares frostfritt, men normalt sett fungerer produktene fint selv om de har frosset. Men vær oppmerksom på at sprayflasker som har vært frosset kan være sprukket i sprayhodet, og det kan oppstå lekkasjer.

 • Rustomvandler
  • Skal man, eller kan man bruke Ferro-Bet Rustomvandler & Primer som etterbehandling etter man har brukt Ferro-Bet Rustfjerner?
   • Nei, man skal ikke blande disse to produktene. Ferro-Bet Rustomvandler trenger å ha rust for å bli aktivisert.
    Fjerner man rusten først med Rustfjerner, har ikke Rustomvandleren noe å binde seg til.

  • Er Ferro-Bet Rustomvandler & Primer det samme som Corroless Rustkiller?
   • Ja dette er korrekt. I 2016 valgte vi å innlemme Corroless som en del av Ferro-Bet sin produktportefølje.
    Årsaken til dette er at Ferro-Bet som brand, står meget sterkt spesielt i Norge, og at vi ønsker å redusere forvirringen rundt rustbehandlingsprodukter.
    Ser du Ferro-Bet sin logo, skal du være trygg på at det er kvalitetsprodukter du kjøper.

  • Kan jeg lakkere over Ferro-Bet Rustomvandler & Primer?
   • Ja, men gjør en prøve først. De fleste lakktyper som selges i dag er vannbasserte, og kan reagere med en løsemiddelbassert grunning som Rustomvandleren.
    For å unngå koking/krakelering, påfør Sink/Kaldgalvanisering før du påfører maling/lakk.

  • Hva betyr det at Rustomvandleren er en primer?
   • Det betyr at produktet er en fullverdig grunning, før videre etterbehandling.
    Produktet inneholder også tusenvis av varmeherdede glasspartikler som gjør at Rustomvandleren får en litt ru overflate.
    Dette igjen gir en svært god heft for produkter som man overmaler med.
    Så selv om produktet er litt dyrere enn andre rustomvandlere, får man her en 2 i 1 løsning, og en svært god holdbarhet.

  • Skal Ferro-Bet Rustomvandler & Primer være gele-aktig i konsistensen?
   • Nei, produktet skal være flytende.
    Om det er fortyknet, kan du tynne det ut med Tynner Nr7, eller Lynol.

  • Finnes Ferro-Bet Rustomvandler på større emballasje?
   • Ja, vi leverer dette i følgende størrelser:
    200ml aerosol, 250ml, 750ml, 2,5L og 200L fat.

  • Er Rustomvandleren vanntett?
   • Nei ikke 100%. Produktet er laget for å etterbehandles med maling, lakk eller en coating.

  • Jeg har irring på batteripolene i bilen og i båten. Kan jeg benytte Ferro-Bet EL-isolering for å unngå dette?
   • Ja, EL-isoleringen vil penetrere metallet og beskytte mot dannelse av irr, som igjen kan forårsake dårlig kontakt.
    Har du alt fått irr på polen, bør dette børstes bort før du påfører EL

Krefting & CO AS | Adr: Ringeriksveien 164, 1339 Vøyenenga - P.O. Box 14 - NO-1314 Vøyenenga, Norway | Tlf: 67 52 60 85 | Epost: firmapost@krefting.no