NO / EN

Bro Sande Golf-klubb

Gammel kran-bom med rust, ble brukt til bygging av bru over en elv, hos Sande Golfklubb.

Fjerning av gravrust, og klargjøring for coating.

Ferro-Bet Rustfjerner var meget enkel i bruk, fjernet effektivt selv penetrerende gravrust.
Produktet ble påført med lavtrykkskanne, 2-3 ganger i løpet av 2t.
Overflaten ble så etterbehandlet med coating.
Resultatet ble meget bra, og det er ikke observert rustdannelse ved kontroll i 2014.

Fakta

Rådgiver Jan Magne Andreassen
Utfordring Rust på større flater
Produkt Ferro-Bet Rustfjerner
År 2007
Foto Jan Magne Andreassen

Krefting & CO AS | Adr: Ringeriksveien 164, 1339 Vøyenenga - P.O. Box 14 - NO-1314 Vøyenenga, Norway | Tlf: 67 52 60 85 | Epost: firmapost@krefting.no