Ferro-Bet Alu-Rens 25L

Varenummer: 260022

Ferro-Bet Alu-Rens

Fjerner oksidering på aluminium,»svettende» metaller og polert stål. Fjerner urenheter i overflaten på aluminium og gir bedre heft for etterbehandling.

Tilgjengelig i: 1L, 5L, 25L, 200L og 1000L IBC

Se vanlige spørsmål og svar her

Kategori:

Fjerne urenheter i overflaten på aluminiumen og påvirke aluminiumen slik at den vil gi en bedre heft for etterbehandling. En god felgklargjører til både stål- og aluminiumsfelger. Fjerner effektivt fastbrent bremsestøv. God effekt på svettende metaller og høyglanspolert stål.
1L dekker ca 7-8kvm.

For fjerning av bremsestøv og rust på aluminium- og stålfelger:
Pass på at felgen er avkjølt, før påføring.
Spyl gjerne over kjøretøyet med kaldt vann før påføring av Alu-Rens. Dette for å fjerne overflatesmuss, og legge et beskyttende lag med vann på sensitive områder som f.eks bilens lakk,
påfør Alu-Rens rett på felgen, og la den virke i ca 10-30 sekunder.

1L Ferro-Bet Alu-Rens holder til ca 12-18 felger, eller 8-12kvm.

Etter bruk av Ferro-Bet Alu-Rens er overflaten fosfatert, og beskytter derfor mot overflaterust.

Ferro-Bet Alu-Rens fjerner effiktivt oksidering som ofte oppstår på aluminiumen, allerede etter ca 1-2 år.

Virketid på kraftig oksidering, er ca 5-15 minutter.

BRUKSANVISNING

Fjerne innbrent bremsestøv: Påfør ikke Ferro-Bet Alu-Rens på ”bremsevarme” felger. Ferro-Bet Alu-Rens er klar til bruk. Er du redd for at Ferro-Bet Alu-Rens er for sterk, kan den tynnes ut med inntil 10 deler vann. Dusj på rikelig med Ferro-Bet Alu-Rens og jobb den inn, gjerne med en stiv børste for å effektivt fjerne bremsestøv, innbrenninger og sveverust.
Virketid 10-30 sekunder!

Spyl godt av med rikelig mengde vann. Gjenta prosessen ved behov.
Hvis felgen har skader (kantkjørt eller lignende), kan Ferro-Bet Alu-Rens ikke benyttes.

Rengjøring av: Aluminiumsplater, konstruksjoner, bærearmer, stegplater, kryssplater alubåter osv. for å fjerne det gule ”fettet” som utsondres av aluminiumen. Dusj på problemområdet, la Ferro-Bet Alu-Rens virke i 2-5 minutter. Jobb produktet inn med en stiv børste. Når ønsket resultat er oppnådd, skyll av med MYE vann. Unngå avrenning på lakk eller malte flater.
Om avrenning skulle oppstå, skyll omgående av med vann.

Klargjøring av aluminium før maling / lakk: spray på området eller påfør med klut. La produktet virke i 2 minutter. Er det mye urenheter i aluminiumen kan virketiden utvides, men max 5 min.
Spyl eller vask av med våt klut. Bruk alltid rikelig med vann for å skylle etter bruk av Ferro-Bet Alu Rens.

Bruk Virketid
Felg 10-30 sekunder.
Generell bruk 2-5 minutter. Bruk børste (gjenta prosessen ved behov).
Klargjøring før coating eller lakk 5-15 minutter. Påfør med klut.
Tilgjengelig 1L, 5L, 25L, 200L og 1000L IBC
FARE

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Ikke innånd damp/aerosoler. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm/verneklær. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Inneholder: Fosforsyre …% 10 < 25 %