Ferro-Bet Ferro-Guard 0,9 l.

Varenummer:

Profesjonell vanntynnet antirust-coating og grunning i ett produkt. Basert på en nyutviklet akrylharpiks, som er tilsatt spesialtilpassede korrosjonsinhibitorer.

Ferro-Guard beskytter stål og metall mot korrosjon og ytre belastninger. 12 års forventet levetid på coatingen ved 2 strøk

Kategori:

Profesjonell vanntynnet antirust-coating og grunning i ett produkt.

Bruk:
Basert på en nyutviklet akrylharpiks, som er tilsatt spesialtilpassede korrosjonsinhibitorer. Ferro-Guard beskytter stål og metall mot korrosjon og ytre belastninger. 12 års forventet levetid på coatingen ved 2 strøk.

Egenskaper:
Formulert med pigmenter av høy kvalitet, gir Ferro-Guard en meget god beskyttelse i tøft klima. Mindre tykkelse på coatingen er nødvendig for å oppnå tilsvarende beskyttelsesnivå sammenlignet med tradisjonelle løsemiddelbaserte systemer. Ferro-Guard er ideell for både store og mindre renoveringsjobber hvor det stilles tøffe krav til korrosjonsbeskyttelse

Underlag:
Stål, galvanisert stål, jern, smijern, aluminium.

System:

  • 2 strøk er anbefalt for langtidsbeskyttelse.
  • 1 grunningsstrøk med Ferro-Guard, kombinert med annen topp-coating for moderat
    beskyttelse.
  • En behandling med ett strøk er mulig på tidligere behandlede flater.
  • 1 strøk direkte på slitt galvanisert metall

BRUKSANVISNING

Preparering av underlag:
Underlaget må være fritt for rust (norm St2 eller Sa2,5), uten fett, tørt, og uten støv. Fjern rust med Ferro-Bet Rustfjerner (ved kraftig korrosjon) eller Ferro-Bet Rust-Bort (ved overflatekorrosjon, eller rustrender på malte og ubehandlede flater)

Klimatiske forhold:
Utendørs: unngå direkte sollys.
Temperatur: > 5°C

Luftfuktighet:
max. 80%

Påføring:
Malerkost, lakkrulle eller luftløs malingssprøyte.

Fortynning:
Skal ikke tynnes.

Rengjøring av ustyr:
Vann.

Forbruk:
+/- 5 m²/L pr. strøk ved 85 µm tørrfilm

RESULTAT Glans +/- 60 % (Gardner 60°)
FARGER Transparent, oksidrød, sort, hvit, grå – Andre farger fremskaffes på bestilling over 100L.
FASTE STOFFER Vektprosent: 51 % +/-2 | Volum: 43 % +/-2
VOC 50 g/L
TETTHET Ca. 1,15 +/- 0,05 g/cm³
ANTENNING Ikke brennbar.
VISKOSITET 30 - 50 P (Brookfield 20RPM)
TØRKETID Tørr: 2 timer. Overmalbar: 4 timer
FORPAKNING 0,9 L – 9 L
LAGRING 12 måneder: Oppbevares frostfritt og unngå for høye temperature. Kan ristes opp etter 12 måneder.
STANDARDISERT OVERFLATETEST FOR FERRO-GUARD Taber abraser (ASTM D4060): 85mg (CS 10 Wheel, 1000 cycles, loading 1000g). Persoz Hardness (ISO 1522) : 70 s (12 days drying at room temperature). Pencil Hardness value : F

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Inneholder 3-aminopropyltrietoksysilan (919-30-2), bensotiasol-2-tiol (149-30-4). Kan gi en allergisk reaksjon.